įgalti

įgalti
1 įgálti intr. įgauti galią, galimumą: Ir jis, žiūrėk, įgãlo kirstis J.Jabl. Apie trejetą mėnesių užtrukau toj kelionėj ir įgalau arčiau susipažinti su bulgarų liaudimi . \ galti; įgalti; nugalti; prigalti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • įgalti — įgálti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • galti — 1 galti, galsta (gą̃la), gãlo intr. 1. J turėti jėgų. 2. turėti galios, galioti: Tos tarptautinės sutartys nebegalsta rš. galti; įgalti; nugalti; prigalti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugalti — 1 nugalti intr. prš suvargti, sunykti: Anas viškai nugãlęs, tik kitiem nesiskundžia Dgl. Tik duok piemenukui greičiau valgyti, matai, koks nugãlęs Trgn. Šventės padarė įspaudą ant nugalusių suvokietėjusių žmonių prš. galti; įgalti; nugalti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigalti — 1 prigalti intr. privargti: Betinginiaudamas kad prigãlo, tai ir ko valgyt nebeturi Dgl. galti; įgalti; nugalti; prigalti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”